ỨC CHẾ DHT

2017-01-31 20:03:20 0 Đăng bởi: thuocminoxidil.com Lượt xem: 994

Đây là danh sách chúng tôi đang biên soạn các sản phẩm có chứa một lượng cao axit lauric, oleic và linoleic. Ba axits béo này đã được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học để ức chế sự sản xuất của DHT. Và một số thành phần khác cũng gây ức chế DHT tại chỗ như dầu dừa, chúng là hàm lượng axit lauric.

Dưới đây là một danh sách không đầy đủ.COLOR CODE: NOT POTENT |||||||||| VERY POTENT

Aloe Vera – Linoleic Acid: 35%

Amla Oil – Linoleic Acid: 51%, Oleic Acid: 26.4%

Argan Oil – Oleic Acid: 42-48%Linoleic Acid: 30-38%

Apricot Kernel Oil – Oleic Acid: 64.2%Linoleic Acid: 28.3%

Avocado Oil – Oleic Acid: 67%, Linoleic Acid: 9.8% (Ingested: Beta Sitosterol)

Black Cumin Seed Oil– Linoleic Acid: 55.6%

Burdock Seed Oil – Linoleic Acid: 69%Oleic: 20%

Cocoa Butter – Oleic Acid: 29%

Coconut Oil – Lauric Acid: ~50%, Oleic: 5-10%(unrefined) 4.39%(refined), Linoleic: 0.95%(refined) 1-2.5%(unrefined) (Ingested: Beta Sitosterol)

Copper Peptides – The only info I can find on this is that it’s actually the copper content that inhibits DHT.

Corn Oil – Linoleic Acid: 59%

Cottonseed Oil – Linoleic Acid: 54%

Emu Oil –

Evening Primrose Oil – Linoleic Acid: 72.6%

Grapeseed Oil – Linoleic Acid: 70.6%

Green Tea –

Hazelnut Oil – Oleic Acid: 79.2%Linoleic Acid: 12%

Hemp Seed Oil– Linoleic Acid: 56.48%

Kukui Nut Oil – Oleic Acid: 25.4%, Linoleic Acid: 39.8%

Lavender Oil –

Linseed Oil (Flax Seed Oil) – Oleic Acid: 22.6%, Linoleic Acid: 17%

Macadamia Oil – Oleic Acid: 53.8%Linoleic Acid: 1.8%

Mango Butter – Oleic Acid: 45%Linoleic Acid: 3-4%

Oat – Oleic Acid: 28-40%Linoleic Acid: 36-46%

Olive Oil – Oleic Acid: 55-83%Linoleic Acid: 7.5-20% (Ingested: Beta Sitosterol)

Palm Fruit Oil – Oleic Acid: 41%Linoleic Acid: 9.5%

Pine –

Poppyseed Oil – Linoleic Acid: 70%

Pumpkin Seed Oil – Linoleic Acid: 57.2%

Pygeum Bark –

Rosehip Seed Oil – Linoleic Acid: 44.1%

Rosemary Oil – Rosmarinic Acid: ?.??%

Safflower Oil– Linoleic Acid: 68-85%

Sandalwood Seed Oil – Oleic Acid: 50-53%Linoleic Acid: 1.7-2.0%

Saw Palmetto – Lauric Acid: 26.3%, Oleic Acid: 34.6%Linoleic Acid: 6%

Sesame Oil – Linoleic Acid: 45.69%

Shea Butter – Oleic Acid: 37-62%Linoleic Acid: 6.6-10.8%

Soybean Oil – Linoleic Acid: 52.97%

Soy Foods – (Ingested) Contains Isoflavones (Equol) which mimic estrogen and inhibit DHT.

Stinging Nettle Root –

Sweet Almond Oil – Oleic Acid: 66.6%Linoleic Acid: 6-8%

Tamanu Oil – Oleic Acid: 41.4%Linoleic Acid: 29.7%

Tea Tree Oil –

Tretinoin – Retinoic Acid

Walnut Oil – Linoleic Acid: 51%

Wheat Germ Oil – Linoleic Acid: 58.4%

Chú ý: Chúng tôi không phải là nhà khoa học, danh sách này chỉ hiển thị những sản phẩm có chưa hàm lượng cao các chất ức chế DHT được biết đến

Hotline tư vấn chuyên sâu: 01284.38.38.20 (Zalo/Viber 24/7)

Nhân viên đặt hàng nhanh: 0933.115.148 (Zalo/Viber 24/7), 0977.210.439

Vào Diễn Đàn Thảo Luận để trao đổi thêm kinh nghiệm sử dụng thuốc mọc râu Minoxidil 5%.


Bài viết liên quan

Bình luận

Viết bình luận

Facebook Comments ()

Bản quyền của Thuốc Minoxidil 5% © 2020

Thông tin của chúng tôi:

KS Đệ Nhất, Đường Hoàng Việt, P.2, Q. Tân Bình, HCM

Hotline tư vấn: 0975.792.405